ΚΟΜΠΟΛΟΙ ΑΠΟ ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ, Komboloi, amber worry beads, ΚΟΜΠΟΛΟΓΙΑ